Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu a zároveň prodávající je firma
  ANPARE TRADE s.r.o.
  nám. T. G. Masaryka 1335
  760 01 Zlín
  IČO: 27685713   DIČ: CZ27685713
  mob.: 732 544 279,  mob.: 731 244 656
  Bankovní spojení Fio Banka, a.s.  2700955835/2010
  E-mail: italskynabytek@seznam.czarrediitalia@seznam.czinfo@italskyrustikalninabytek.cz
 2. Tyto obchodní podmínky platí pro objednání zboží z internetového
  obchodu www.italskyrustikalninabytek.cz , www.italskynabytek.cz , www.italskynabytekzlin.cz

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

 1. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické nebo e-mailem, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Pouhé potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné.
  Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti s termínu dodání požadovaného zboží.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze strany kupujícího:
  V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést za následujících podmínek:
  - Kupující odešle dopis (nejlépe e-mailem) na adresu prodávajícího s textem: „ Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne  DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (popř. na účet číslo).“ Datum a podpis.
  - Kupující doručí zboží na své náklady zpět na adresu prodávajícího ANPARE TRADE s.r.o., Tyršovo nábřeží 5183, Zlín.
  - Zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
  - Peníze budou vráceny převodem na účet nebo složenkou, za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek a to do max 14dní.
  - Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz, pokud zboží bude jakkoliv poškozené jeho nesprávným použitím, ošetřením nebo špatnou manipulací.
 2. Ze strany prodávajícího:
  - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

IV. Dodací podmínky

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacením kupní ceny.
 3. Zboží lze odebrat:
  - osobně (na adrese provozovny prodávajícího)
  - autodopravcem - hradí kupující (ceny dle tarifů jednotlivých dopravců)
 4.  Dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 4 – 10 týdnů.

 

V. Platební podmínky

 1. Ceny uvedené na webových stránkách www.italskyrustikalninabytek.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb v textu a v uvedených cenách, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců.
 2. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21% . Montáž a doprava nejsou v ceně započítány.
 3. Při objednání zboží požadujeme platbu zálohy ve výši 50 - 60% z celkové částky.
  Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, případně uhrazením celé částky v hotovosti na adrese prodávajícího. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. 
  Bankovní spojení Fio Banka, a.s.  2700955835/2010
 4. V případě neodebrání objednaného zboží do 30 kalendářních dnů po oznámení kupujícímu, že zboží je připraveno k odběru na prodejně, nebo jednostranného odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, činí storno poplatek 30% z prodejní ceny zboží.

VI. Záruka

Záruka na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení dokladu na dané zboží kupujícímu.

VII. Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží pořádně prohlédnout / zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné / prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodávající firmy ANPARE TRADE s.r.o.

Kupující na vlastní náklady a riziko doručí reklamované zboží na sklad prodávajícího v úplném stavu, původním, nepoškozeném obalu včetně příslušenství bylo-li součástí dodaného zboží.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy:

 • vad Zboží způsobených přepravou neuskutečněnou přímo ANPARE TRADE s.r.o.;
 • neodbornou montáží neuskutečněnou přímo ANPARE TRADE s.r.o.;
 • poškozením Zboží při manipulaci
 • vad vzniklých při používání Zboží k jinému účelu nebo v jiných podmínkách, než ke kterému bylo vyrobeno:
 • poškození, zničení či upravení Zboží Zákazníkem či třetí osobou;
 • poškození či zničení Zboží zásahem vyšší moci či jednáním nebo událostí, které nemohl Zákazník
  či ANPARE TRADE s.r.o. ani při vynaložení veškerého úsilí, jež po nich lze požadovat, odvrátit;
 • vady existující v okamžiku převzetí Zboží, kdy pro takovou vadu byla sjednána sleva z ceny Zboží;
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním
 • vady vzniklé běžným opotřebením.

VIII. Doplňková ustanovení

 • Zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu. Řidič jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech.
 • Doprava je služba doplňková, platit lze pouze hotovostním stykem při předání zboží.

IX.Ochrana osobních dat

Společnost jako provozovatel internetových stránek www.italskyrustikalninabytek.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat.

X. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Podmínky jsou platné v plném znění od 01.05. 2010

Ceny v položce AKCE platí pouze do vyprodání zásob.

AKCE - na vystavené zboží na prodejně SLEVA až 80%, platí do vyprodání zásob.

 

 

 

 

 

 

 


Zavolejte nám
732 544 279

ANPARE TRADE s.r.o., Zlín | Nahoru | Zpět | Hlavní stránka | Mapa webu